א. גילוי אש | ביקורות כיבוי אש:
0722415588

ביקורות כיבוי אש:

חברתינו בעלת תקן ISO9000.

מוסמכת לבדיקות שנדרשות עלידי כיבוי אש וחברות ביטוח ברב התחומים.

אנו מבצעים בדיקות תחזוקה למערכות גילוי עשן לפי תקן 1220/11 ולמערכות כיבוי בגז לפי ת"י 1957, ולמערכות כיבוי אבקה לפי ת"י 5210.

אנו מבצעים בדיקות תחזוקה למערכות ספרינקלרים, חדרי משאוות ומאגרי מים לפי ת"י 1928.

בדיקת מערכות ספרינקלרים יבשות.

בדיקת מערכות ספרינקלרים בקצף.


אנו מבצעים בדיקות לציוד כיבוי אש ועמדות כיבוי לפי רשימה: הביקורת ובדיקת ציוד כיבוי האש שלנו כוללת:

בדיקת עמדות מימיות / גלגלונים / זרנוקים /מזנקים וברזי שרפה.
בדיקת מטפים לפי תקן 129.
תחזוקת מטפים.
בדיקת גלגלון 1"לפי מפרט טכני תקן 2206/2.
בדיקת זרנוק 2" לפי תקן 365.
בדיקת ברז שריפה לפי תקן 448.
בדיקת אפיון רשת מיים באמצעות מעבדות מוסמכות.אנו מתמחים באנף בטיחות מסעדות ומפעלים:

בדיקות פתחי אוורור וארובות לפי ת"י 1001.
בדיקת ברז גז וגלאי גז וניתוקי אנרגיה למערכות כיבוי מנדף.
אנו מבצעים בדיקות אינטגרציה בכל מבני תעשיה ומסחר.
בדיקות מערכות פריצה.
בדיקות מערכת מצלמות במעגל סגור.